nedeľa 4. novembra 2007

forlaso

Vi forvenis sen vortoj,
Sen ekspliko kial.
Vi lasis min ĉi tie solan,
Kaj mi senĉese ne scias kial...


Mi esperis ke tio estas nur terura sonĝo,
Ke kiam mi vekiĝos estos denove bela mondo.
Sed kun nokto malaperis ankaŭ mia espero,
Kaj kun trompiĝo mi eksciis ke tio estas vero


Kial vi faris tion al mi,
Kial vi forkuris de mi,
Kaj kial vi ne amas min jam,
Kial vi forĵetis mian am´
Kiun mi donis al vi..


Nun restis al mi nur belaj memoroj
Kiuj ĝenas nun ĉiujn miajn tagojn
Krom vi pri nenio mi povas pensi
Kaj nenion mi povas fari.
Kaj senĉese mi demandas:


Kial vi faris tion al mi,
Kial vi forkuris de mi,
Kaj kial vi ne amas min jam,
Kial vi forĵetis mian am´
Kiun mi donis al vi…

Žiadne komentáre: