streda 7. novembra 2007

Nigra kato

Li paŝis laŭ malhela strat´
kie aperis nigra kat´
La kato estis kiel li
ĝian vivon iu detruis


Ambaŭ estis kun dolor´
ĝi en vundoj, li en kor´
Al viro mankis lia „feino”
kaj al kato varma hejmo


Ĝi sopiris pri tenera kares´
li pri feina am´,
ambaŭ pri pasintec´
ke tio revenu iam

...


Tuj ĉi estaĵoj forlasitaj
kaj de feliĉ´ jam forgesitaj
ekstaris kaj senmove iome rigardis unu je alian
Poste viro volis karesi ĝin
Sed la kato time forkuris, aperis tristeco en vizaĝo lia
Kaj malgaje ekdemandis ĝin:


Kato nigra kial vi timas min?
Ĉu tiel multe homoj vundas vin?
Venu al mi, ĝojigu min
mi nur volas karesi vin


La kato nur kelkfoje miaŭis
kaj tuj foriris ien
neniu scias kien
Viro ne sukcesis kun ĝi adiaŭi
kaj denove restas tute sola
kun tristeco en sia kor´
nun denove ege ploras
Ĉu pro kat´ kiu estas jam for?
NE!
Pro forta nereciproka am´,
pro virino kun kiu li estos jam NENIAM!
Ĉar la kat´ rememorigis feinon lian
Ŝi ankaŭ aperis kaj rapide forkuris de li tiam

….

nedeľa 4. novembra 2007

forlaso

Vi forvenis sen vortoj,
Sen ekspliko kial.
Vi lasis min ĉi tie solan,
Kaj mi senĉese ne scias kial...


Mi esperis ke tio estas nur terura sonĝo,
Ke kiam mi vekiĝos estos denove bela mondo.
Sed kun nokto malaperis ankaŭ mia espero,
Kaj kun trompiĝo mi eksciis ke tio estas vero


Kial vi faris tion al mi,
Kial vi forkuris de mi,
Kaj kial vi ne amas min jam,
Kial vi forĵetis mian am´
Kiun mi donis al vi..


Nun restis al mi nur belaj memoroj
Kiuj ĝenas nun ĉiujn miajn tagojn
Krom vi pri nenio mi povas pensi
Kaj nenion mi povas fari.
Kaj senĉese mi demandas:


Kial vi faris tion al mi,
Kial vi forkuris de mi,
Kaj kial vi ne amas min jam,
Kial vi forĵetis mian am´
Kiun mi donis al vi…

sobota 3. novembra 2007

neniam

mi donis al vi mian koron plenan de am´
ĉar mi vere volis esti kun vi por ĉiam
sed mian feliĉon vi finigis jam
do, havu vinon sen mi feliĉan


neniam mi pensis ke vi forlasos min, neniam
neniam mi sentis tian doloron, neniam
neniam mi ploris tiom forte, neniam
jam neniam mi estos kun vi, neniam
neniam....


estis agrable esti kun vi karulin´
nu nun vi jam ne plu volas min
kaj varmo de via fajrbrakum´ jam estas for
dolĉo de kisoj, pasio, rido...ĉio senrevene for


neniam mi pensis ke vi forlasos min, neniam
neniam mi sentis tian doloron, neniam
neniam mi ploris tiom forte, neniam
jam neniam mi estos kun vi, neniam
kaj nun mi mortas pro am´.....
sed sciu ke mi tamen amas vin
kaj grandan dankon por ĉio karulin´